• ANALISI DE LA SITUACIO LABORAL A ANDORRA

  BATALLA,JOSEFA CASALS,MERCE MICO,JOAN I.E.A. Ref. 9789992020289 Veure altres productes del mateix autor
  Sumari1. Introducció2. Definició de l'objecte d'estudi3. Metodologia de l'estudi4. Context socieconomic i laboral d'Andorra5. Condicions de treball6. Formació i qualificació de la mà d'obra7. Segmentació del mercat de treball andorrà8. Manca de ma d'obra i rotació9. Relacions laborals i qüestió sind...
  Peso: 250 gr
  Disponible
  14,00 €
 • Descripció

  Sumari
  1. Introducció
  2. Definició de l'objecte d'estudi
  3. Metodologia de l'estudi
  4. Context socieconomic i laboral d'Andorra
  5. Condicions de treball
  6. Formació i qualificació de la mà d'obra
  7. Segmentació del mercat de treball andorrà
  8. Manca de ma d'obra i rotació
  9. Relacions laborals i qüestió sindical
  10. Espectatives envers el nou reglament laboral
  11. Conclusions
  12. Bibliografia
  Resum
  La Sociologia com a ciència neix i es desenvolupa amb la industrialització, el que dóna una idea de la importància de l'estructura i l'organització del món del treball per aquesta disciplina, que ha desenvolupat una sèrie d'esquemes teòrics per explicar la societat industrial; de fet, els problemes de relació entre industrialització i canvi social i l'evolució cap a la societat postindustrial són l'objecte d'estudi de la Sociologia Industrial. Una altra branca d'aquesta disciplina es refereix a les condicions i qualitat de vida en el treball, que entronca amb la corrent de les Relacions Humanes, i una altra línia d'investigació es centra en les implicacions tecnològiques sobre les relacions de treball i la satisfacció del treballador.
  La societat andorrana ha sofert en poc temps grans canvis, pel que ens trobem amb una societat on conviuen problemes de l'àmbit laboral propis de les societats industrials amb altres que són propis de les relacions productives de les societats avançades.
  En el present estudi s'intenta fer una aproximació a l'àmbit del món laboral a Andorra des d'una doble perspectiva: estructural i dinàmica.
  Així, després de l'apartat introductori de caràcter descriptiu del context socioeconòmic i laboral d'Andorra -que aporta les dades bàsiques per entendre la realitat del país-, es continua amb els apartats en què s'analitzen els elements que configuren l'estructura del món del treball: les condicions de treball (contractació, salaris, jornada laboral, cobertura social) en funció de com estan regulades per la legislació laboral i de com s'apliquen a la pràctica, així com aspectes de les condicions de vida dels treballadors que estan condicionats pel món laboral i per les característiques de la societat andorrana (conciliació de la vida familiar i vida laboral, habitatge, transport); també s'analitzen aspectes tan importants com la formació i la qualificació de la mà d'obra i la segmentació del mercat de treball, i també algunes problemàtiques específiques com és el tema dels immigrants sense papers.
  L'anàlisi de la dinàmica laboral centra els següents apartats d'aquest estudi: la rotació i la manca de personal (que és un dels aspectes més destacables del mercat laboral andorrà, caracteritzat per una continua demanda de mà d'obra i la plena ocupació), així com aspectes concrets com la subcontractació que es produeix en determinats sectors; també es dedica atenció a les relacions entre treballadors i empresaris definides fins ara per processos de negociació descentralitzada, tot i que en els darrers anys estem assistint a importants canvis que s'estan produint amb el sorgiment de nombroses associacions sindicals (sobretot en el sector de l'Administració pública, però també alguna de l'àmbit privat), que és un pas previ necessari per arribar a processos de negociació col·lectiva, si bé cal assenyalar que encara queda un llarg camí per recórrer. Per acabar es recullen les expectatives generades amb la reforma del reglament laboral, i de la resta de legislació que afecta directament l'àmbit laboral.